فرم سفارش چاپ سی دی یا دی وی دیطرح مورد نظر خود را برای چاپ روی CD یا DVD ، در این بخش و طبق توضیحات راهنمای ارسال فایل بارگزاری نمایید.

بهتر است فایل انتخابی کاملا در ابعاد مربعی باشد تا نتیجه بهتری حاصل شود

نکته : نام عکس مورد نظر حتما به انگلیسی نوشته شده باشد. مثلا img.jpg

تومان
تومان
تومان
تومان